شرایط فروش محصولات نگین خودرو ( رنو ) در مردادماه 91