سبقت ارز و سکه از یکدیگر / نرخ ارز ، قیمت سکه و قیمت طلا در روز چهارشنبه 1 شهريور 1391